Når tiden rinder ud
Begravelsesforretning
Bedemandens opgaver

Samtalen kan forgå på vores kontor på Stæremosen 12 A i Gilleleje eller hos Dem privat.


Vi vil give Dem en saglig rådgivning og forestå alt det praktiske omkring dødsfaldet.
Vi vil også forestå planlægning og gennemførelse af højtideligheden.

Ved samtalen vil vi komme ind på flg.;
Vi gør alt for at opfylde Deres ønsker og behov.