Når tiden rinder ud
Begravelsesforretning

Begravelse & Bisættelse

Begravelse

Ved en begravelse foregår højtideligheden enten fra et kapel eller kirken med efterfølgende nedsættelse af kisten på et gravsted valgt af enten afdøde, familien eller pårørende.

Jordpåkastelsen foregår ved graven.


Bisættelse

En bisættelse er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på krematorium).

Urnen kan herefter nedsættes i gravsted, som er blevet valgt af enten afdøde, familien eller nærmeste pårørende. Normalt ca. 8-14 dage senere. Jordpåkastelsen foregår enten i kirken eller kapellet.


Andre religioner og kulturer

Ring og hør nærmere.


Borgerlig begravelse eller bisættelse

Her foregår højtideligheden uden gejstlig medvirken fra Den Danske Folkekirke eller et andet religiøst trossamfund. Højtideligheden foregår som regel fra enten et kapel på kirkegården eller et hospitalskapel.


Maritim begravelse

Maritim begravelse betyder at afdødes aske spredes over åbent hav. Dette  er godkendt af Kirkeministeriet.


Udlandet
Når den afdøde skal transporteres til og fra udlandet.

Ring og hør nærmere.