Begravelse & Bisættelse

Begravelse:

Ved en begravelse forgår højtidligheden endten fra et kapel eller kirken med efterfølgende nedsættelse af kisten på et gravsted valgt af enten afdøde, familien eller pårørende.
Jordpåkastelsen foregår ved graven.

Bisættelse:

En bisættelse er højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på krematorium).
Urnen kan herefter nedsættes i gravsted, som er blevet valgt af enten afdøde, familien eller nærmeste pårørende. Normalt ca. 8 – 14 dage senere. Jordpåkastelsen foregår enten i kirken eller kapellet.

Andre religioner og kulturer:

Ring og hør nærmere.

Borgerlig begravelse eller bisættelse:

Her forgår højtideligheden uden gejstlig medvirken fra Den Danske Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund. Højtideligheden foregår som regel fra enten et kapel på kirkegården eller et hospitalkapel.

Maritim begravelse:

Maritim begravelse betyder at afdødes aske spredes over åbent hav. Dette er godkendt af Kirkeministeriet.

Udland:

Når den afdøde skal tranporteres til og fra udlandet. Ring og hør nærmere.