Bedemandens opgaver

Samtalen kan forgå på vores kontor på Stæremosen 12 A i Gilleleje eller hos Dem privat.

Vi vil give Dem en saglig rådgivning og forestå alt det praktiske omkring dødsfaldet.
Vi vil også forestå planlægning og gennemførelse af højtideligheden.

Ved samtalen vil vi komme ind på flg.;

 • Udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen eller bisættelsen
 • Skabe kontakt mellem præst og pårørende
 • Ansøge om begravelseshjælp fra kommunen, sygeforsikringen Danmark, Dansk ligbrænding, farforeninger og begravelseskasser
 • Udfylde og ordne alle nødvendige papirer og anmeldelser
 • Kontakte kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium
 • Koordinere ønsker med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, organist, kor og stenhugger
 • Udsmykke kirke og kapel
 • Afhente og iklæde den afdøde
 • Køre kiste til og fra højtideligheden
 • Transporterer urnen til kirkegården
 • Bestiller kaffe til efter højtideligheden
 • Er tilstede ved begravelsen eller bisættelsen.
 • Skabe kontakt mellem kirkegård og pårørende

Vi gør alt for at opfylde Deres ønsker og behov.