Begravelseshjælp

Hvem kan få begravelseshjælp?

BEMÆRK at alle der er født før 1. April 1957, modtager minimum  kr. 1.050,00 i begravelseshjælp.

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales gennem afdødes bopælskommune.

Alle der har ret til dansk sygesikring, har også ret til begravelseshjælp.

Begravelseshjælpens størrelse

For børn under 18 år udbetales der kr. 9.400,00 i begravelseshjælp.

For personer over 18 år er begravelseshjælpen kr. 11.200,00.

Udbetalingen af begravelseshjælpen sker efter følgende regler:

Hvis afdøde efterlader ægtefælle eller børn under 18 år.

Hvis fælles formue er kr. 37.500,00 eller derunder, udbetales der max. Begravelseshjælp på kr. 11.200,00.

Begravelseshjælpen falder i størrelse, tilsvarende med det formuen stiger og bortflader ved 45.200,00.

Hvis afdøde var enlig og uden børn under 18 år.

Ved en formue på kr. 18.800,00 eller derunder, udbetales der max. begravelseshjælp på kr. 11.200,00.

Begravelseshjælpen falder i størrelse, tilsvarende med det formuen stiger og bortfalder ved kr. 30.000,00.

Hvis pårørende ikke har kendskab til afdødes økonomi, søges begravelseshjælpen efter boet er behandlet i skifteretten. Der går typisk ca. 3 – 4 uger før at pårørende / anmelderen hører fra skifteretten.

I opgørelse af formue indregnes også evt. Udbetaling fra ATP.

Efterlevelsespension

Der kan søges om yderligere oplysninger på www.borger.dk

Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen DANMARK

Sygeforsikringen DANMARK yder et tilskud på kr. 1.400,00 for medlemmer af gruppe 1 og 2. Dette tilskud søges gennem  Begravelsesforretningen ”Når tiden ringer ud” og beløbet fratrækkes på efterfølgende faktura. I forbindelse med udbetalingen opsiges afdødes medlemskab af DANMARK automatisk.

Begravelseshjælp fra en fagforening.

Enkelte fagforeninger udbetaler begravelseshjælp til deres medlemmers efterladte. Hos Begravelsesforretningen ”Når tiden rinder ud” er vi behjælpelige med at kontakte fagforeningen.